تماس با مجله

آدرس پستی

تهران - ولنجک- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی-طبقه سوم- اتاق 315

تماس اصلی

مهدی رحمانی
کارشناس اجرایی
دانشگاه شهید بهشتی
تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- طبقه سوم- اتاق 315
تلفن ثابت: 02129905340-09198298046
ایمیل: appliedpsychology@yahoo.com

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir