palette
اطلاعات برای نویسندگان

فایل تعهدنامه

فایل تعارض منافع

راهنمای نگارش مقاله

فصلنامة «روان‌­شناسی کاربردی» دانشکده علوم تربیتی و روان‌­شناسي دانشگاه شهید بهشتی به انتشار مقاله‌­هایی می‌­پردازد که برگرفته از پژوهش‌­هاي ناب مداخله‌­ای و مقایسه‌­ای در قلمرو­هاي متنوع روان‌­شناسي باشند و نیز نتايج عملي و قابل استفاده­‌ای را براي حل مشكلات زندگي فراهم آورند و یا زمينه‌­هايي را کشف کنند كه نتايج پژوهش‌­هاي بنيادي در آن کاربرد داشته باشد. بنابراین رسالت اصلي این فصلنامه، به‌­ویژه درعصر كنوني كه پيچيدگي‌­ها و فن‌آوري‌هاي روزافزون منجر به تغييرات سريع در جامعه درحال توسعه شده و معضلات متعددي را پديد آورده است؛ انتشار يافته‌­هاي بديع علم روان‌شناسي است که در زمينه­‌های مختلف زندگي انسان كاربرد داشته باشد و امكان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمي را بين پژوهشگران فراهم نمايد.

   در نتیجه تاکید این فصلنامه بر چاپ مقاله‌های عمدتاً کاربردی در زمینه‌های بالینی، اجتماعی، سلامت، صنعتی سازمانی و جز آن است. مقاله‌های بالینی باید بر اساس معیارهای بین‌المللی پژوهش‌های بالینی انجام شود و پیگیری آن دست ‌کم 3 ماه و ترجیحاً 6 ماه باشد. لازم به ­ذکر است که اولویت چاپ با پژوهش‌های آزمایشی و آزمایشگاهی است.

لازم است پژوهشگران با رعایت سلامت و اصالت کامل نويسندگي در چهارچوب‌‌هاي اخلاق حرفه‌ای زير، مقالات علمی-پژوهشي خود را تدوین و ارائه کنند.

 1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرایند تحولات علمی، پیشینه پژوهش و مطالعه باشد.
 2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی باشد که در قسمت منابع و مآخذ مقاله به آن اشاره شده است.  لذا لازم است نویسنده/ها مطالب منتخب را به‌گونه‌ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده‌اند، در بخش منابع و مآخذ وارد کنند.
 3. فرایند پژوهش مطالب کاملاً منطبق با رویه‌هایی باشد که در مقاله ذکر شده است.
 4. صحت داده‌های تخصصی بر پایه فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
 5. نتیجه‌گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله باشد و بر مبنای اصول حاکم بر این فصلنامه تهیه شده باشد.
 6. مشابه این مقاله قبلاً نبايد در نشریه دیگري يا حتي به يك زبان خارجي چاپ شده باشد و به‌طور هم ‌زمان برای دیگر نشریه‌­ها نیز ارسال نشده باشد.
 7. منافع اشخاص لازم است توسط نویسنده/ها با ارجاع­‌دهی به نتایج پژوهش‌­های مورد استفاده در مقاله رعایت شود.

مطالب بیشتر

حیطه­‌های پژوهشی مقاله‌­ها در  فصلنامه روان‌­شناسی کاربردی شامل قلمروهای زیر است.

 1. اختلال­‌های بالینی، مشاوره و روان‌درمانی
 2. تفا‌‌‌وت‌­های فردی در توانایی، شخصیت، و ویژگی‌های دیگر
 3. شناختی، انگیزشی، عاطفی، روانی و عصب-روان‌شناختی
 4. سلامت،  استرس، بهداشت و رفاه
 5. تفاوت و تنوع میان فرهنگی در رفتار و نگرش
 6. خانواده، زناشویی، شیوه‌­های فرزندپروری
 7. آزمون سازی، آموزش، یادگیری، و کسب مهارت
 8. خلاقیت، نوآوری و انطباق

لازم است بخش‌­های مختلف مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود تا در فرایند بررسی و داوری قرار گیرد.

 

شرایط تنظیم بخش­های مختلف مقاله

 • تنظیم برگه مشخصات: برگه مشخصات برگه‌­ای است که در آن به دو زبان فارسی و انگلیسی عنوان مقاله، نام و نام خانوادگیِ پژوهشگر/پژوهشگران، درجة علمی آن­‌ها همراه با نشانی محل کار و پست الکترونیکي دانشگاهی (Email)، تلفن تماس با پژوهشگران و تاريخ ارسال مقاله درج شده باشد.
 • چکیده­: چکیده به دو زبان­ فارسی و انگلیسی، دارای حداقل 200 و حداکثر 250 کلمه شامل عنوان­های هدف، روش، یافته­‌ها، نتیجه‌­گیری باشد و هر یک در صفحۀ جداگانه‌­ای تنظیم شود.
 • کلید­واژه­ها: کلید­واژه­‌ها حداقل 3 و حداکثر 5 واژه، به ­ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده­‌ها ارائه شود.
 • مقدمه:شامل بیان مسئله، پیشینه، هدف­‌ها، ضرورت و اهمیت، پرسش­ها یا فرضیه­‌های پژوهش باشد.
 • روش­­: شامل توضیحاتی دربارۀ روش، جامعة آماری و تعداد آن، روش نمونه ­گیری و حجم نمونه باشد و به­ گونه­‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن­ را با تمام جزئیات تکرار کنند. پژوهش‌­های آزمایشی و مداخله‌­ای حتماً باید پیگیری داشته باشند و برای تحلیل آماری داده‌­ها از طرح تحلیل واریانس مختلط با اندازه­‌گیری مکرر استفاده شود و نتایج حاصل از پیگیری در چکیده­‌ها، یافته‌­ها و نتیجه‌­گیری بیان شود.
 • ابزار پژوهش: شامل اطلاعات منسجم و كاملی درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه­‌های آن و شماره سوال­‌های آن‌­ها، پایایی و روایی، شیوه اجراو نمر‌ه ­گذاری و نیز محاسبه و گزارش ضریب آلفای کرونباخ ابزارهای پژوهش می‌­شود و در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش، هر­یک از جلسه‌­های مداخله مختصر و مفید در پاراگراف‌­های جداگانه و قابل فهم به ­گونه‌­ای توضیح داده می‌­شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن ­را تکرار کنند.
 •  شیوه اجرا: شامل توضیحات روشنی دربارۀ شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن باشد.
 • یافته‌­ها: شامل ویژگی‌­های جمعیت­ شناختی و گزارش یافته­‌های آماری باشد. جدول‌­ها و نمودارها و توضیحات زیر آن­‌ها به ­شیوه­ای ارائه شود که امکان تحلیل یافته­‌ها توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. به ­علاوه مقاله از کمترین تعداد لازم جدول، شکل و نمودار برخوردار باشد و اعداد، ارقام و آماره­‌هایی که در جدول­ها، شکل­ها و نمودارها ارائه می­‌شود؛ نباید عیناً در متن تکرار شود.
 • بحث و نتيجه‌­گيری:شاملبحث دربارة یافته­ها بر اساس یافته­های مستند و بر پایه هدف­های پژوهش باشد. یافته­ها با پیشینه­های مشابه و متضاد مقایسه و نتایج تبیین ­شود. سپس بحث جمع­بندی و راه­کارهايی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش و نیز در انتها در یک پاراگراف، نتیجه­گیری کاربردی ارائه و سپس به محدودیت­ها و پیشنهادات پژوهش اشاره شود.
 • موازین اخلاقی: لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخلاقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمود‌نی‌­ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آ‌‌ن‌­ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه‌­های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه‌­ها بیان و کد اخلاق پژوهش را برای کارآزمایی­های بالینی و شماره مصوب پایان نامه‌­ها یا طرح‌­های پژوهشی را برای پژوهش‌­های غیربالینی درج کنند.
 • سپاسگزاری:لازم است که نویسندگان در این قسمت، از تمامی حامیان مالی، مسئولان، شرکت کنندگان/آزمودنی‌­ها و سایر افرادی که جزء نویسندگان نیستند و در اجرای پژوهش با آن‌­ها همکاری داشته‌­اند؛ تشکر و قدردانی کنند.
 • مشارکت نویسندگان: اسامی، سهم و نوع همکاری هریک از نویسندگانی در جدول مربوطه در برگه تعهدنامه ذکر می­شود که در طراحی، مدیریت طرح، مفهوم سازی، اجرا، تحلیل و تفسیر داده­‌ها، تهیه پیش­نویس، بازبینی و اصلاح، ویراستاری و نهایی سازی مقاله مشارکت داشته­‌اند­. مشارکت در جذب منابع مالی و یا گردآوری داده‌­ها برای قرار گرفتن در فهرست نویسندگان کافی نیست.
 • تعارض منافع: لازم است که نویسندگان در این قسمت، موارد مشمول تعارض منافع را که می‌­تواند در کارشان سوگیری ایجاد کند؛ شناسایی و اعلام کنند.
 • منابع: مقاله با استفاده از حداقل 30 منبع تهیه و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به­ ترتیب حروف الفبا به ­روش APA به شكل زير تنظیم شود
مقاله

مرادمند، مهسا.، و خانبانی، مهدی. (1395). اثربخشی آموزش برون ‌ریزی نوشتاری هیجان‌ها بر خودکارامدی و کنترل عواطف در دانش‌آموزان مضطرب. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10(1 پیاپی 37): 37-21.

 Stoeber, J., Mutinelli, S., Corr, P. J. (2016). Perfectionism in students and positive career planning attitudes. Personality and Individual Differences, 97(1): 256-259.

كتاب

مگیار-موئی، جینا. آل. (1391). فنون روان‌شناسی مثبت‌گرا. ترجمه فرید براتی‌ سده. تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2009).

 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

پايان ­نامه

کهرازیی، فرهاد. (1390). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری در بهبود کیفیت زندگی، مهارت­های مقابله ای و کاهش نشانه های روا­­ن­شناختی و جسمانی بیماران دچار سرطان. رساله دکترای تخصصی، رشته روان­شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

Camp, N. (2016). The relationship of a course grade to hope and optimism in nursing students' academic success. Doctoral dissertation, the University of Alabama

 نکته قابل توجه در مورد منابع

لازم به ذکر است که در این فصلنامه برای تمام منابع، پیوند برای هر منبع فارسی و Link  برای هر منبع خارجی، در انتهای منابع مانند مثال­های زیر بیاید تا به راحتی هریک از منابع نویسندگان، قابل دسترسی و بازبینی باشد.

مثال برای منابع  فارسی

نظربلند، ندا.، نوحه ‌گری، الهام.، و صادقی فیروزآبادی، وحید. (1398). اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌ای بر حافظه کاری، توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختلال‌های طیف اُتیسم. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 13(2 پیاپی 50): 295-273. [پیوند]

مثال برای منابع  انگلیسی

Drake, K.L., & Ginsburg G.S. (2011). Parenting practices of anxious and non-anxious mothers: A Multi-method multi-informant approach. Child & family behavior therapy. 33(4):299-321. [Link].

 پیوست‌­ها: در انتهای منابع لازم است پرسشنامه‌­های مورد استفاده پیوست شود.

 نکات شايان توجه دیگر

 • مجله در پذیرش، ویرایش یا رد مقاله‌­ها آزاد است و مقاله‌­هایی که طبق این راهنما تدوین نشده باشند؛ رد خواهند شد.
 • لازم است که نویسنده مسئول اصلاحات مورد نظر داوران را حداکثر ظرف دو هفته اعمال و مقالۀ بازنویسی شده را که در آن پاسخ نویسندگان به نکات مدنطر داوران درج شده و قسمت­های تغییر یافته با قلم قرمز نوشته شده است تا به راحتی قابل تشخیص باشد؛ به دفتر فصلنامه ارسال کند. این نشریه از چاپ مقاله­‌هایی که منابع مورد استفاده آ‌ن‌­ها قدیمی باشد؛ معذور است.
 • لازم است که برای اولین بار اسامی 6 نفر اول همکاران ذکر و در موارد بعدی «و همکاران» نوشته شود.
 • دقت شود در متن مقاله از آوردن واژه­‌ها و مخفف واژه‌­های لاتین جداً خودداری و معادل فارسی آن­ها نوشته شود.
 • برای تمامی اسامی و واژه­‌های لاتین فقط یکبار در پاورقیِ همان صفحه باید زیرنویس داده شود.
 • لازم است که در تدوین مقاله بیشتر از مجله‌­های علمی-پژوهشی انگلیسی و فارسی معتبر منجمله از مقاله‌­های فصلنامۀ روان­شناسی کاربردی استفاده شود؛ نه از پایان ­نامه‌­ها و کتاب­‌ها. در مجموع استفاده از پایان ­نامه‌­ها و کتاب­ها فقط حدود ده درصد منابع را به خود اختصاص دهد.
 • در این نشریه فقط مقاله­‌هايی امکان چاپ می­‌یابند که قبلاً در جایی چاپ نشده باشند.
 • حجم مقاله با پیوست‌ها حداقل 16 و حداکثر 20 صفحة وزیری (2/16 × 9/22) و به­صورت تایپ ­شده در محیط word باشد.
 • برای تایپ متن مقاله از قلم B Nazanin در اندازه 12 استفاده شود.
 • ·تمام ویرگول‌­ها، نقطه‌­ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه برعکس. یعنی نقطه (.)، نقطه ویرگول (؛) و ویرگول (،) به کلمه قبل چسبیده و از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.
 • تمام پانویس‌­ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره 1 آغاز شود.
 • ·نیم ­فاصله­‌ها رعایت شود (برای درج نیم ­فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl و کلید علامت – باید استفاده کنید) مثلاً، می شود «غلط»/ می­شود «درست» است. همچنین واژه­های جدا از هم مثل عزت نفس لزومی به گرفتن نیم فاصله ندارد.
 • تمامی اعداد به‌­کار­ رفته در متن فارسی باشد.
 • مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان به­ عهدة نویسندۀ مسئول است و با او تماس گرفته و مکاتبه خواهد شد.
 • در مقاله­‌های برگرفته از پایان­ نامه­ها یا طرح­های پژوهشـی دانشگاه­ها و سازمـان­ها، ذکر برگرفته­ شده از پایان ­نامه یا طرح­های پژوهشی و تاریخ دفاع از پایان ­نامه و تاریخ اتمام پژوهش الزامی است.

 

شیوة ارسال مقاله

مقاله و همه تیترهای آن باید طبق راهنمای نگارش مقاله در این مجله تدوین، و همراه با برگة تکمیل شده اصالت اثر (تعهدنامه) مبنی بر عدم ارسال مقاله به سایر نشریه­‌ها و واگذاری حقوق چاپ به فصلنامه روان­‌شناسی کاربردی که توسط همه نویسندگان امضا شده باشد و نیز تکمیل برگه «اظهارنامه تعارض­ منافع»، فقط از طریق پایگاه الکترونیکی scj.sbu.ac.ir، سامانۀ (پند) به نشریه ارسال شود.