جزئیات نویسندگان

ابوالقاسمي, عباس, دانشگاه محقق اردبيلي, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 - علوم اجتماعی و رفتاری
    اثربخشي دو روش بازسازي شناختي و آموزش كنترل توجه بر اصلاح باورهاي فراشناختي دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
    چکیده  PDF