palette
مشخصات نویسندگان

آقازیارتی, علی, شهیدبهشتی, ایران

  • مقاله‌های آماده انتشار - علمی - پژوهشی
    اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در مقایسه با تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان نوجوان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی
    چکیده  PDF