جزئیات نویسندگان

آقازیارتی, علی, شهیدبهشتی, Iran, Islamic Republic of

  • مقاله‌های آماده انتشار - مقالات
    اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در مقایسه با تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان نوجوان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی
    چکیده  PDF