جزئیات نویسندگان

آقازیارتی, علی, پژوهشکده علوم شناختی, Iran, Islamic Republic of