اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

پ

پاشایی, زهره, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پاشنگ, بتول, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
پاشنگ, بتول, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (Iran, Islamic Republic of)
پاشنگ, سارا, دانشگاه آزاد اسلامی کرج (Iran, Islamic Republic of)
پاكدامن, شهلا, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پاکدامن, شهلا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پاکدامن, شهلا, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پاکدامن, شهلا, دانشگاه شهيدبهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پرداختچي, محمد حسن, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پرداختچي, محمدحسن, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پرهيزگار, آذردخت, دانشگاه تربيت معلم (Iran, Islamic Republic of)
پناغی, لیلی, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی (Iran, Islamic Republic of)
پناهی, مریم, دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی
پور اعتماد, حمیدرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پور دهقان, محمد, دانشگاه تربيت معلم (Iran, Islamic Republic of)
پورابراهيم, تقي, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پورابراهيم, تقي, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پورابراهیم, تقی, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پورابراهیم, تقی, دانشگاه شهید بهشتی، (Iran, Islamic Republic of)
پوراعتماد, حميدرضا, دانشگاه شهید بهشتی، (Iran, Islamic Republic of)
پوراعتماد, حميدرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پوراعتماد, حميدرضا, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پوراعتماد, حمیدرضا, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
پوراعتماد, حمیدرضا, رئییس پزوهشکده علوم و شناختی و استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران (Iran, Islamic Republic of)
پوراعتماد, حمیدرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (33)    1 2 > >>