اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

گ

گل پرور, محسن, دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (Iran, Islamic Republic of)
گل پرور, محسن, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
گل پرور, محسن, دانشگاه آزاد اسلامي (Iran, Islamic Republic of)
گل پور, رضا, دانشگاه محقق اردبيلي (Iran, Islamic Republic of)
گلزاری, محمود, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
گودرزي, محمدعلي, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز (Iran, Islamic Republic of)
گودرزی, محمدعلی, دانشگاه شيراز (Iran, Islamic Republic of)
گويا, زهرا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

ی

یارمحمدزاده, پیمان, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (Iran, Islamic Republic of)
یداللهی, سارا, دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی تهران (Iran, Islamic Republic of)
یزدخواستی, فریبا, داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن (Iran, Islamic Republic of)
یوسفی, فریده, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
یوسفی, فریده, عضو هیات علمی دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)

751 - 763 (763)    << < 26 27 28 29 30 31