عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1392 مقایسه کارکردهاي قطعه پیشانی در افراد دچار تصلب چندگانه عودکننده- بهبودیابنده و افراد سالم چکیده   PDF
مریم محمدي کیا, مجید محمود علیلو
 
مقاله‌های آماده انتشار مقایسه کمال‌گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران وسواسی و افسرده چکیده   PDF
رویا نعمتی وناشی, عصمت دانش
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1393 مقایسه‌ی سرسختی روان‌شناختی و نوع مکانیسم دفاعی در افراد تحت درمان با همودیالیز و افراد عادی چکیده   article   abstract
طیبه سلطانی, عفت خلیلی, فرامرز سهرابی
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1389 ميزان فرسودگي شغلي و رابطة آن با منتخبي از متغيرهاي جمعيتشناختي در اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيدبهشتي چکیده   PDF
محبوبه عارفی, محمد قهرمانی, مرتضی طاهری
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1395 میزان همکاری نويسندگان مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1394 چکیده   PDF
مهدی رحمانی, امیررضا اصنافی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1390 ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس چکیده   PDF
روح ا... منصوری سپهر, فاطمه باقریان, محمود حیدری
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1391 ناهماهنگی شناختی: تاثیرتمرکز برخود بر تعدیل کنندگی عزت نفس در تغییر نگرش چکیده   PDF
روح الله منصوري سپهر, محمدکریم خداپناهی, محمود حیدري
 
دوره 9, شماره 2: تابستان 1394 نشخوار فکری، نشانه‌های اضطراب و افسردگی در افراد دچار لکنت زبان، اضطراب اجتماعی و بهنجار چکیده   PDF
فرشید علی پور, شهناز محمدی
 
دوره 1, شماره 1 (1385): زمستان 1385 نقش ابعاد روانشناختي و اجتماعي بيماري ايدز در پيشگيري از اين بيماري چکیده   PDF
مسعود شريفي, ناهيد سمندري
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1388 نقش ازدواج در سلامت عمومي زوج هاي جوان: مطالعه اي طولي چکیده   PDF
منصوره السادات صادقي, حميدرضا پوراعتماد, محمدعلي مظاهري
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1394 نقش تعاملی قومیت و جنس درتبیین تحول روانی-اجتماعی دانشجویان چکیده   PDF
عصمت دانش
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1389 نقش تعديل کننده عاطفه مثبت و منفی در پيوند ميان بی عدالتی سازمانی و رفتارهای مخرب کارکنان چکیده   PDF
محسن گل پرور, مهرانگيز کرمی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1391 نقش دلبستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی با واسطه گري خودکارآمدي چکیده   PDF
مینا مهبد, محبوبه فولادچنگ
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1393 نقش سبک‌هاي هويت و معناي زندگي در بهداشت رواني دانشجويان دختر چکیده   article   abstract
منيژه احياءکننده, راضيه شيخ‌الاسلامي
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1392 نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه هاي هیجانی در افراد داراي ناگویی خلقی چکیده   PDF
جواد حاتمی, محمد مهدي خورشیدي, هادي بهرامی احسان, سید علی سینا رحیمی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1386 نقش شيوه هاي فرزندپروري والدين در ميزان افسردگي فرزندانشان چکیده   PDF
عصمت دانش, زيبا تكريمي, غلامرضا نفيسي
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1391 نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در خودنظم جویی چکیده   PDF
محمدحسین سالاری فر, شهلا پاکدامن
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1388 نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی چکیده   PDF
محمدحسین سالاری فر, شهلا پاکدامن
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1394 نقش میانجی گر تعمق در تکالیف در رابطه با استقلال و رشد مهارت‌ها در محیط کار چکیده   PDF
هاجر براتي, حمیدرضا عریضی
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1394 نقش میانجی‌گر استرس ادراک شده در رابطه بین سخت‌رویی و کیفیت زندگی در افراد تحت همودیالیز چکیده   PDF
مریم لشکری, محمدرضا صیرفی, محمدرضا بلیاد
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1393 نقش میانجی‌گر باورهای خودکارآمدی در رابطه با صفات شخصیت و سبک اسنادی چکیده   article   abstract
پوپک میرخانی, فاطمه باقریان, امید شکری
 
دوره 10, شماره 4: زمستان 1395 نقش میانجی‌گر دشواری‌های بین‌فردی در رابطه بین اجتناب تجربی با افسردگی و اضطراب چکیده   PDF
رویا آفتاب
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1393 نقش میانجی‌گر راهبردهای تنظیم هیجانی در رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی چکیده   abstract   article
رویا آفتاب, احمد کربلایی محمد میگونی, صادق تقی لو
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1396 نقش میانجی‌گر عزت نفس در رابطه بین چشم‌انداز زمان و کیفیت زندگی چکیده   PDF
عطیه سادات ضابطی, صادق تقی لو, بیوک تاجری
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1396 نقش میانجی‌‌گر دل‌بستگی به هم‌سال‌ها در رابطه بین دل‌بستگی به پدر و مادر و نمویافتگی هیجانی نوجوانان چکیده   PDF
معصومه شکراله زاده, پریسا سادات سید موسوی, علی زاده مححمدی, غفار نصیری هانیس
 
226 - 250 (289) << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>