عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1394 اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه‌پسند کودکان چکیده   PDF
مریم روشن, علی رضا اقایوسفی, احمد علی پور, اکبر رضایی
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1395 اثربخشی گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت عمومی سالمندان چکیده   Article
سارا پاشنگ, مرجان حسین زاده تقوایی, محمد رضا بلیاد, زهرا ونکی فراهانی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1391 اختلال شناخت اجتماعی در بیماران دچار افسردگی عمده: شواهی از آزمون ذهن خوانی از طریق چشم چکیده   PDF
وحید نجاتی, عباس ذبیح زاده, قیصر ملکی, مصطفی محسنی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1388 ارتباط باورهاي غير منطقي مادران با مشكلات رفتاري دختران دبيرستاني آن ها چکیده   PDF
سيد حسين سليمي, آسيه رمضاني, زهره خوانكي, ماندانا اميري
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سلامت عمومی دبیران مرد و زن شهر تهران چکیده   PDF
شهناز محمدی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1390 ارتباط حافظه و زبان: تأثیر سطح مهارت و تجربه ی زبانی در یادآوری آزاد افراد دوزبانه چکیده   PDF
مریم روشن, حسین زارع
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1395 ارتباط کمال‌گرایی و اختلال اضطراب فراگیر با میانجی‌گری تفکر ارجاعی چکیده   Article
فرهاد شیرمحمدی, علیرضا کاکاوند, حسن شمس اسفندآباد
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1394 ارزشیابی فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی بر اساس معیارهای ایزو چکیده   PDF
مهدی رحمانی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1391 اعتبار ساختاري مقياس نگرشسنج علوم (ايكن) چکیده   PDF
كيوان فردائي بنام, ولي الله فرزاد
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1389 اعتبار و پايايي پرسشنامة خودتوصيفي بدني دختران نوجوان چکیده   PDF
زهرا عبدالملكي
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 اعتبار، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان در تهران چکیده   PDF
کارینه طهماسیان
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1396 اعتباریابی، رواسازی و هنجارسازی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری چکیده   PDF
شیما صمدیان, فاطمه باقریان, علی عسگری
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1389 القای خلق با استفاده از چهره های هيجانی زيرآستانه ای چکیده   PDF
محسن دوستکام, سپيده پورحيدری, محمود حيدری, شهريار شهيدی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1390 الگوی ارتباط عدم تناسب فرد – شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترک خدمت : شواهدی برای الگوی استرس – نامتعادلی - جبران چکیده   PDF
محسن گل پرور, خیرا... حسین زاده
 
مقاله‌های آماده انتشار الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی چکیده   PDF
سعداله هاشمی, فریبرز درتاج, اسماعیل سعدی پور, حسن اسدزاده
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1396 الگوی ساختاری باورهای شایستگی و ادراک از کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش رفتارها و باورهای پیشرفت چکیده   PDF
نرگس بای, حمیدرضا حسن آبادی, جواد کاوسیان
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1396 الگوی ساختاری تحول روانی-اجتماعی فرزندان در ارتباط با هوش معنوی و شیوه‌های فرزندپروری مادران آن‌ها چکیده   PDF
دکتر عصمت دانش, نرگس سلیمی نیا, فرخ حق رنجبر, فریده نادری, خدیجه عمویی
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1396 الگوی ساختاری رفتار قلدری بر اساس ادراک‌های محیط خانوادگی و ویژگی‌های شخصیتی در نوجوانان چکیده   PDF
شمس اله رحمانی, پیمان یارمحمدزاده, رامین حبیبی کلیبر
 
مقاله‌های آماده انتشار الگوی ساختاری سبک‌های والدگری، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و خودشیفتگی نوجوانان چکیده   PDF
عطیه سادات ضابطی, صدیقه جعفری
 
دوره 10, شماره 3: پاییز 1395 الگوی ساختاری کمال‌گرایی، انگیزش تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی چکیده   PDF
کامبیز کریمی, جواد کاوسیان, هادی کرامتی, مهدی عرب زاده, ولی اله رمضانی
 
مقاله‌های آماده انتشار الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی چکیده   PDF
راضیه نظری, احمد کربلایی محمد میگونی, صادق تقی لو, رویا آفتاب
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1389 الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر چکیده   PDF
شهرام واحدی, جلیل فتح آبادی, سونیا اکبری
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1389 الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزش های اخلاقی چکیده   PDF
محسن گل پرور, شیرین نیری, علی مهداد
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 بررسي آثار روان شناختي، جسماني، خانوادگي و اجتماعي نوبت كاري و علل انتخاب اين الگوي كاري چکیده   PDF
محمد قهرماني, محمدحسن پرداختچي
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 بررسي ميزان تنيدگي و سلامت عمومي خلبانان مسافربري چکیده   PDF
سيما فردوسي, عبدالحسين واعظ, محمدكريم خداپناهي
 
76 - 100 (284) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>