عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1395 اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی– رفتاری بر سلامت روان‌شناختی و تکانش‌گری معتادان چکیده   Article
زهرا سپهری نسب, فرامرز سهرابی
 
مقاله‌های آماده انتشار اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن‌های آسیب‌دیده از عهدشکنی همسران چکیده   PDF
زهره صادقی, مجید صفاری نیا, فرامرز سهرابی, احمد علی پور
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1390 اثربخشی مقابله درمانگري بر احساس تنهایی زنان نابارور چکیده   PDF
گلاره مطیعی, علیرضا آقایوسفی, فرزانه چوبساز, فرهاد شقاقی
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1394 اثربخشی مقابله درمانگری مادران بر مشکلات عاطفی–رفتاری و رفتار جامعه‌پسند کودکان چکیده   PDF
مریم روشن, علی رضا اقایوسفی, احمد علی پور, اکبر رضایی
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1395 اثربخشی گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت عمومی سالمندان چکیده   Article
سارا پاشنگ, مرجان حسین زاده تقوایی, محمد رضا بلیاد, زهرا ونکی فراهانی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1391 اختلال شناخت اجتماعی در بیماران دچار افسردگی عمده: شواهی از آزمون ذهن خوانی از طریق چشم چکیده   PDF
وحید نجاتی, عباس ذبیح زاده, قیصر ملکی, مصطفی محسنی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1388 ارتباط باورهاي غير منطقي مادران با مشكلات رفتاري دختران دبيرستاني آن ها چکیده   PDF
سيد حسين سليمي, آسيه رمضاني, زهره خوانكي, ماندانا اميري
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سلامت عمومی دبیران مرد و زن شهر تهران چکیده   PDF
شهناز محمدی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1390 ارتباط حافظه و زبان: تأثیر سطح مهارت و تجربه ی زبانی در یادآوری آزاد افراد دوزبانه چکیده   PDF
مریم روشن, حسین زارع
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1395 ارتباط کمال‌گرایی و اختلال اضطراب فراگیر با میانجی‌گری تفکر ارجاعی چکیده   Article
فرهاد شیرمحمدی, علیرضا کاکاوند, حسن شمس اسفندآباد
 
دوره 9, شماره 4: زمستان 1394 ارزشیابی فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی بر اساس معیارهای ایزو چکیده   PDF
مهدی رحمانی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1391 اعتبار ساختاري مقياس نگرشسنج علوم (ايكن) چکیده   PDF
كيوان فردائي بنام, ولي الله فرزاد
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1389 اعتبار و پايايي پرسشنامة خودتوصيفي بدني دختران نوجوان چکیده   PDF
زهرا عبدالملكي
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 اعتبار، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان در تهران چکیده   PDF
کارینه طهماسیان
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1396 اعتباریابی، رواسازی و هنجارسازی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری چکیده   PDF
شیما صمدیان, فاطمه باقریان, علی عسگری
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1389 القای خلق با استفاده از چهره های هيجانی زيرآستانه ای چکیده   PDF
محسن دوستکام, سپيده پورحيدری, محمود حيدری, شهريار شهيدی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1390 الگوی ارتباط عدم تناسب فرد – شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترک خدمت : شواهدی برای الگوی استرس – نامتعادلی - جبران چکیده   PDF
محسن گل پرور, خیرا... حسین زاده
 
مقاله‌های آماده انتشار الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی چکیده   PDF
سعداله هاشمی, فریبرز درتاج, اسماعیل سعدی پور, حسن اسدزاده
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1396 الگوی ساختاری باورهای شایستگی و ادراک از کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش رفتارها و باورهای پیشرفت چکیده   PDF
نرگس بای, حمیدرضا حسن آبادی, جواد کاوسیان
 
دوره 11, شماره 1: بهار 1396 الگوی ساختاری تحول روانی-اجتماعی فرزندان در ارتباط با هوش معنوی و شیوه‌های فرزندپروری مادران آن‌ها چکیده   PDF
دکتر عصمت دانش, نرگس سلیمی نیا, فرخ حق رنجبر, فریده نادری, خدیجه عمویی
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1396 الگوی ساختاری رفتار قلدری بر اساس ادراک‌های محیط خانوادگی و ویژگی‌های شخصیتی در نوجوانان چکیده   PDF
شمس اله رحمانی, پیمان یارمحمدزاده, رامین حبیبی کلیبر
 
مقاله‌های آماده انتشار الگوی ساختاری سبک‌های والدگری، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و خودشیفتگی نوجوانان چکیده   PDF
عطیه سادات ضابطی, صدیقه جعفری
 
دوره 10, شماره 3: پاییز 1395 الگوی ساختاری کمال‌گرایی، انگیزش تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی چکیده   PDF
کامبیز کریمی, جواد کاوسیان, هادی کرامتی, مهدی عرب زاده, ولی اله رمضانی
 
مقاله‌های آماده انتشار الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی چکیده   PDF
راضیه نظری, احمد کربلایی محمد میگونی, صادق تقی لو, رویا آفتاب
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1389 الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر چکیده   PDF
شهرام واحدی, جلیل فتح آبادی, سونیا اکبری
 
76 - 100 (289) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>