عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1389 الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزش های اخلاقی چکیده   PDF
محسن گل پرور, شیرین نیری, علی مهداد
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 بررسي آثار روان شناختي، جسماني، خانوادگي و اجتماعي نوبت كاري و علل انتخاب اين الگوي كاري چکیده   PDF
محمد قهرماني, محمدحسن پرداختچي
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1386 بررسي ميزان تنيدگي و سلامت عمومي خلبانان مسافربري چکیده   PDF
سيما فردوسي, عبدالحسين واعظ, محمدكريم خداپناهي
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1386 بررسي و مقايسة انواع حافظة رويدادي و معنايي در سالمندان و جوانان چکیده   PDF
رضا كرمي نوري, خديجه اعراب شيباني
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1394 بررسی تاثیر درمان شناختی‌رفتاری بر میزان وسوسه، نگرش و سازش‌پذیری معتادین به شیشه چکیده   PDF
بیوک تاجری
 
دوره 10, شماره 1: بهار 1395 بررسی ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر کودکان-4 از طریق مقیاس‌بندی چندبُعدی و روش‌های تحلیل عاملی چکیده   Article
سارا یداللهی, محمدرضا فلسفی نژاد, احمد برجعلی, نورعلی فرخی
 
دوره 10, شماره 2: تابستان 1395 بررسی صحت استنادی مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی چکیده   PDF
مهدی رحمانی
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 87 تأثير آموزش مؤلفه هاي هوش هيجاني در سلامت عمومي معلمان چکیده   PDF
محمدحسين سالاري فر, علي اصغر اصغرنژاد فريد, مينا هاديان
 
دوره 3, شماره 2: پاییز 1387 تأثير شبيه سازي هاي ذهني ساده و توأم فرايندي و فراورده اي بر عملكرد و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان چکیده   PDF
فاطمه خليلي شرفه, محمود مينا كاري, شهلا پاكدامن, بهرام صالح صدق پور
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1389 تأثیر آموزش ایمن سازی بر سلامت عمومی بیماران دیابتی چکیده   PDF
محمد امیری, اصغر آقایی, احمد عابدی
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1388 تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر 15-12 ساله چکیده   PDF
فریبرز در تاج, اسدا... مصائبی, حسن اسدزاده
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1388 تأثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی چکیده   PDF
زهره پاشایی, تقی پورابراهیم, ابوالقاسم خوش کنش
 
دوره 1, شماره 1 (1385): زمستان 1385 تأثیر آموزش هوش هیجانی (EIT) در کاهش نشانگان تنیدگی و افزایش مهارت های مقابله زنان شاغل در خدمات پرستاری چکیده   PDF
نسترن ادیب راد
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1390 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش مشکلات درون نمود نوجوانان نارساخوان چکیده   PDF
عذرا فرامرزی, نرگس ادیب سرشکی, بهمن بهمنی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1386 تأثیر ارائه آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان بر افسردگی زنان چکیده   PDF
داريوش جلالی, اصغر آقایی, آذر نظری, جهانبخش رهبریان
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1388 تأثیر الگوی آموزشی تحلیل، طراحی، تولید، اجرا، و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی چکیده   PDF
حسن رستگارپور, فریده بیرانوند, جواد کاوسیان
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1389 تأثیر برنامه مداخله ای – آموزشی جرأت ورزی، حل مشئله و حرمت خود بر هوش هیجانی چکیده   PDF
مهرداد اکبری, حمیدرضا پوراعتماد, بهرام صالح صدق پور
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1389 تأثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان چکیده   PDF
فاطمه شیبانی تذرجی, شهلا پاکدامن, محمدرضا حسن زاده توکلی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1390 تأثیر درمان آرام سازی پیش رونده عضلانی بر سطح کیفیت زندگی زنان دچار بیماری تصلب چندگانه چکیده   PDF
زهرا صافی, لادن معین, سوسن سهامی
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1391 تأثیرپذیری از تصورات قالبی جنسیتی در شغل گزینی: تمایز بین دانشجویان ریاضی فنّی و علوم انسانی چکیده   PDF
پگاه نجات, جواد حاتمی
 
دوره 3, شماره 2: پاییز 1387 تاثير معنادرماني گروهي بر كاهش افسردگي و ارتقاي معناي زندگي زنان سالمند مقيم آسايشگاه چکیده   PDF
تقي پورابراهيم, رويا رسولي
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1393 تاثیر تعاملي ارائه محتوای آموزشی بر میزان یادگیری در محیط یادگیری چندرسانه‌ای چکیده   article   abstract
مسعود شریفی, فاطمه جانثار وطن, حمیدرضا حسن‌آبادی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1389 تاثیر موسيقی درمانی،خاطره گویی و انجام فعاليت های دلخواه بر کاهش احساس تنهایی سالمندان چکیده   PDF
فاطمه شيبانی تذرجی, شهلا پاکدامن
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1394 تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی چکیده   PDF
اميد شکری, نوشین تمیزی, محمد آزاد عبدالله پور, علی تقوایی نیا
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1392 تصمیم گیري پرخطر در موقعیت هاي اجتماعی: طراحی آزمون ضمنی و معرفی ویژگیهاي روان سنجی آن چکیده   PDF
وحید نجاتی
 
101 - 125 (289) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>