عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1390 روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی چکیده   PDF
کیوان کاکابرایی, علیرضا مرادی, غلامعلی افروز, حیدرعلی هومن, امید شکری
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1393 رويکرد شخصيت بنيان در سنجش استعداد اعتياد: رواسازي مقياس نیمرخ خطر مصرف مواد چکیده   article   abstract
علی زینالی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1388 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش دو خصیصه شخصیتی در دانش آموزان پیش دانشگاهی چکیده   PDF
اصغر سینایی راد, عصمت دانش, محمود ایروانی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 ساخت، تعيين روايي و اعتبار مقدماتي مقياس تعيين شيوه كنش روان نژندانه سازمان چکیده   PDF
حميد سميع عادل, شهريار شهيدي, حميدرضا عريضي, محمد كاظم سليمي زاده
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1396 ساختار عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر نوجوان چکیده   PDF
خدیجه ابوالمعالی الحسینی, سیده شایسته موسوی, مالک میر هاشمی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1389 ساختار عاملی مقياس رويکردهای یادگيری در دانش آموزان ایرانی چکیده   PDF
مریم صداقت, عليرضا عابدين, حمیدرضا حسن آبادی, الهه حجازی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1393 ساختار عاملی نسخه کوتاه مقیاس بین‌المللی عاطفه مثبت و منفی در بیماران عروق کرونری چکیده   article   abstract
رسول حشمتی
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1393 ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه روان‌درمانی مثبت‌نگر چکیده   article   abstract
شهریار شهیدی, مهدی خانجانی, جلیج فتح آبادی, محمدعلی مظاهری, امید شکری
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1394 سطوح آشکار و ضمنی هویت‌های دینی، ملی و مدرن در سازمان‌یافتگی شخصيت نوجوانان و جوانان چکیده   PDF
مهدی مزیدی, فاطمه باقریان, سوسن نودهی, پگاه نجات
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1392 شاخصهاي صرفي - نحوي در كودكان دچار نشانگان داون و بهنجار چکیده   PDF
اتوسا مظفر زنگنه, سیما فردوسی
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1388 شناسایی علائم شاخص در اختلالهای روان پریشی: اختلالهای اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و خلقی دوقطبی چکیده   PDF
حسین قمری گیوی, رسول حشمتی, مجتبی حبیبی
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1389 شناسایی کارکرد متفاوت سوال بر اساس نظريه سوال- پاسخ: کاربرد الگوی تک- پارامتری با استفاده از نرم افزار بای لوگ- ام جی چکیده   PDF
بلال ايزانلو, مجتبی حبیبی عسگر آبادی
 
مقاله‌های آماده انتشار صمیمیت جنسی و اعتماد به‌عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی چکیده   PDF
معصومه کردی, خالد اصلانی, عباس امان الهی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1386 طرحواره هاي ذهني: توجيه گر بدفهمي هاي رياضي دانش آموزان چکیده   PDF
زهرا گويا, عبداله حسام
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1394 عوامل روانشناسی مؤثر بر شدت بیماری عروق کرونر قلب: نقش میانجیگر رفتارهای ناسالم چکیده   PDF
محمدرضا صیرفی, حسن احدی, سعید صادقیان, حسن عشایری, مجتبی حبیبی عسگرآباد
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1392 فرهنگ تفکر درکلاس و رابطه آن با نیاز به شناخت معلم و دانش آموز چکیده   PDF
مریم صداقت, سوده رحمانی, راحله محمدي
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1393 مؤلفه‌های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین چکیده   article   abstract
صنم باقريان خسروشاهي, حميدرضا پوراعتماد, جلیل فتح‌آبادي
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 87 مقايسة رواني كلامي آوايي و معنايي در سالمندان چکیده   PDF
وحيد نجاتي, فرشته رحيم زاده
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1388 مقايسه آسيب هاي شغلي كارمندان زن و مرد شهرداري شهر اصفهان چکیده   PDF
فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي, محمدرضا عابدي
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 مقايسه اثربخشي رويكردهاي درماني به درمان اعتياد∗ چکیده   PDF
فرهاد ماهر, رضوان مقدم
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1391 مقايسه توجه انتخابي و انتقالي كودكان و نوجوانان دچار لكنت رشدي و همتايان سالم چکیده   PDF
هاجر بهرامی, وحید نجاتی, حمیدرضا پور اعتماد
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 مقايسه رابطه باورهاي ارتباط زناشويي و سلامت عمومي بين دو استان اصفهان و آذربايجان غربي چکیده   PDF
رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, ايران باغبان, رزگار قادرپور
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 87 مقايسه رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي عاطفي با علائم افسردگي در نوجوانان مراجعه كننده به مراكزدرماني (روانپزشكي) و ديگر نوجوانان چکیده   PDF
مهرانگيز پيوسته گر, احمد حيدري عبدي
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 87 مقايسه سطوح نمادهاي پارانويا، پرخاشگري، نياز به قدرت و امنيت در نقاشي پسران 13- 15 ساله بزهكار و غير بزهكار با آزمون ترسيم خانواده چکیده   PDF
مصطفي سليمي, عصمت دانش
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1391 مقايسه سيستمهاي مغزي فعالسازي/بازداري رفتاري و منبع كنترل دانشجويان دختر و پسر چکیده   PDF
مريم شاهنده, عليرضا آقايوسفي
 
176 - 200 (284) << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>