عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1389 رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی چکیده   PDF
مهرنوش عباسیان فرد, هادی بهرامی, قدسی احقر
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1392 رابطۀ خلاقیت و ناراستگویی با میانجیگري توانایی توجیه رفتار غیراخلاقی: بررسی جنبۀ منفی خلاقیت  چکیده   PDF
ابراهیم احمدی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1392 روابط ساختاري بین فشارهاي عینی، تنیدگی تحصیلی، سبکهاي مقابله، پاسخ به تنش گرها و رضایت تحصیلی چکیده   PDF
کیوان کاکابرایی, امید شکري, حسین پورشهریار, صادق تقی لو, مریم باقري
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1390 روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی چکیده   PDF
کیوان کاکابرایی, علیرضا مرادی, غلامعلی افروز, حیدرعلی هومن, امید شکری
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1393 رويکرد شخصيت بنيان در سنجش استعداد اعتياد: رواسازي مقياس نیمرخ خطر مصرف مواد چکیده   article   abstract
علی زینالی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1388 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش دو خصیصه شخصیتی در دانش آموزان پیش دانشگاهی چکیده   PDF
اصغر سینایی راد, عصمت دانش, محمود ایروانی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 ساخت، تعيين روايي و اعتبار مقدماتي مقياس تعيين شيوه كنش روان نژندانه سازمان چکیده   PDF
حميد سميع عادل, شهريار شهيدي, حميدرضا عريضي, محمد كاظم سليمي زاده
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1396 ساختار عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر نوجوان چکیده   PDF
خدیجه ابوالمعالی الحسینی, سیده شایسته موسوی, مالک میر هاشمی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1389 ساختار عاملی مقياس رويکردهای یادگيری در دانش آموزان ایرانی چکیده   PDF
مریم صداقت, عليرضا عابدين, حمیدرضا حسن آبادی, الهه حجازی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1393 ساختار عاملی نسخه کوتاه مقیاس بین‌المللی عاطفه مثبت و منفی در بیماران عروق کرونری چکیده   article   abstract
رسول حشمتی
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1393 ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه روان‌درمانی مثبت‌نگر چکیده   article   abstract
شهریار شهیدی, مهدی خانجانی, جلیج فتح آبادی, محمدعلی مظاهری, امید شکری
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1394 سطوح آشکار و ضمنی هویت‌های دینی، ملی و مدرن در سازمان‌یافتگی شخصيت نوجوانان و جوانان چکیده   PDF
مهدی مزیدی, فاطمه باقریان, سوسن نودهی, پگاه نجات
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1392 شاخصهاي صرفي - نحوي در كودكان دچار نشانگان داون و بهنجار چکیده   PDF
اتوسا مظفر زنگنه, سیما فردوسی
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1388 شناسایی علائم شاخص در اختلالهای روان پریشی: اختلالهای اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و خلقی دوقطبی چکیده   PDF
حسین قمری گیوی, رسول حشمتی, مجتبی حبیبی
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1389 شناسایی کارکرد متفاوت سوال بر اساس نظريه سوال- پاسخ: کاربرد الگوی تک- پارامتری با استفاده از نرم افزار بای لوگ- ام جی چکیده   PDF
بلال ايزانلو, مجتبی حبیبی عسگر آبادی
 
مقاله‌های آماده انتشار صمیمیت جنسی و اعتماد به‌عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی چکیده   PDF
معصومه کردی, خالد اصلانی, عباس امان الهی
 
مقاله‌های آماده انتشار طراحی الگوی پرورش کارکنان با اشتیاق در بخش دولتی ایران چکیده   PDF
رسول رنجبریان, نسرین جزنی, غلامرضا معمارزاده طهران, علی محتشمی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1386 طرحواره هاي ذهني: توجيه گر بدفهمي هاي رياضي دانش آموزان چکیده   PDF
زهرا گويا, عبداله حسام
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1394 عوامل روانشناسی مؤثر بر شدت بیماری عروق کرونر قلب: نقش میانجیگر رفتارهای ناسالم چکیده   PDF
محمدرضا صیرفی, حسن احدی, سعید صادقیان, حسن عشایری, مجتبی حبیبی عسگرآباد
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1392 فرهنگ تفکر درکلاس و رابطه آن با نیاز به شناخت معلم و دانش آموز چکیده   PDF
مریم صداقت, سوده رحمانی, راحله محمدي
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1393 مؤلفه‌های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین چکیده   article   abstract
صنم باقريان خسروشاهي, حميدرضا پوراعتماد, جلیل فتح‌آبادي
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 87 مقايسة رواني كلامي آوايي و معنايي در سالمندان چکیده   PDF
وحيد نجاتي, فرشته رحيم زاده
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1388 مقايسه آسيب هاي شغلي كارمندان زن و مرد شهرداري شهر اصفهان چکیده   PDF
فاطمه السادات ديباج, فاطمه بهرامي, محمدرضا عابدي
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 مقايسه اثربخشي رويكردهاي درماني به درمان اعتياد∗ چکیده   PDF
فرهاد ماهر, رضوان مقدم
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1391 مقايسه توجه انتخابي و انتقالي كودكان و نوجوانان دچار لكنت رشدي و همتايان سالم چکیده   PDF
هاجر بهرامی, وحید نجاتی, حمیدرضا پور اعتماد
 
176 - 200 (289) << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>