عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 2, شماره 3: پاییز و زمستان 1386 مقايسه رابطه باورهاي ارتباط زناشويي و سلامت عمومي بين دو استان اصفهان و آذربايجان غربي چکیده   PDF
رضوان السادات جزايري, مريم فاتحي زاده, محمدرضا عابدي, ايران باغبان, رزگار قادرپور
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 87 مقايسه رابطه راهبردهاي تنظيم شناختي عاطفي با علائم افسردگي در نوجوانان مراجعه كننده به مراكزدرماني (روانپزشكي) و ديگر نوجوانان چکیده   PDF
مهرانگيز پيوسته گر, احمد حيدري عبدي
 
دوره 3, شماره 1: بهار و تابستان 87 مقايسه سطوح نمادهاي پارانويا، پرخاشگري، نياز به قدرت و امنيت در نقاشي پسران 13- 15 ساله بزهكار و غير بزهكار با آزمون ترسيم خانواده چکیده   PDF
مصطفي سليمي, عصمت دانش
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1391 مقايسه سيستمهاي مغزي فعالسازي/بازداري رفتاري و منبع كنترل دانشجويان دختر و پسر چکیده   PDF
مريم شاهنده, عليرضا آقايوسفي
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1388 مقايسه قضاوت اخلاقي و رشد اجتماعي دانش آموزان دبستان هاي غير انتفاعي تحت تعليم آموزش قرآن به شيوه حفظ با معاني با غير انتفاعي عادي چکیده   PDF
فرزانه زادشير, مهناز استكي, سوزان امامي پور
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1388 مقايسه كيفيت رابطه والد– فرزند در دانش آموزان دختر دبيرستاني داراي بحران هويت و فاقد بحران هويت چکیده   PDF
آذردخت پرهيزگار, عليرضا محمودنيا, شهناز محمدي
 
دوره 3, شماره 2: پاییز 1387 مقايسه ميزان، منابع و علايم روان تني استرس در دبيران تربيت بدني و ساير دبيران چکیده   PDF
مجتبي حبيبي عسگرآباد, محمود نجفي, محمدرضا فلسفي نژاد, زهرا فدايي
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1391 مقايسه هوش اجتماعي و هوش هيجاني دانشجويان باتوجه به دست برتري آنها چکیده   PDF
زهرا سلگي, احمد عليپور
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1388 مقايسه هوش هيجاني، سلامت رواني و جسماني مشاغل مختلف چکیده   PDF
سعيده بزازيان, محمدعلي بشارت
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1393 مقایسه اثربخشی سه روش مداخله‌ای پسخوراند عصبی، آموزش مدیریت رفتار والدین و درمان ترکیبی در کاهش نشانگان اختلال سلوک کودکان چکیده   article   abstract
احمد علي‌پور, زهرا عاصمي, عاطفه حسيني يزدي
 
دوره 10, شماره 3: پاییز 1395 مقایسه افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری، سرکوب فکر و سبک‌های مقابله‌ای در همسران بیماران دچار اسکیزوفرنی و افراد عادی چکیده   PDF
اعظم درخشان, احمد کربلایی محمد میگونی, محمدرضا صیرفی
 
مقاله‌های آماده انتشار مقایسه تنظیم ‌شناختی هیجان و تاب‌آوری در دانش‌آموزان معتاد به اینترنت و دانش‌آموزان عادی چکیده   PDF
فاطمه رحمتی, سوسن صابر
 
دوره 9, شماره 3: پاییز 1394 مقایسه توانایی سازمان‌دهی زمانی در کودکان دچار اختلال‌های یادگیری و کودکان عادی چکیده   PDF
نیما اردلان, حمید علیزاده, الهام حکیمی راد
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1390 مقایسه جهت ترسیم اشکال متحرک توسط کودکان پيش دبستانی و دبستانی با توجه به دست برتری آن ها چکیده   PDF
سیده زهرا علی بخشی, احمد علی پور, فلور رضایی کارگر
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1390 مقایسه خودکارامدی، اختلال هیجانی، و احساس تنهایی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی چکیده   PDF
فرح حق رنجبر, علیرضا کاکاوند, عصمت دانش
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1389 مقایسه رابطه بین مؤلفه های ابزار گری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر چکیده   PDF
یاسر رضاپور میرصالح, شهناز ریحانی کیوی, محمود خباز, پریسا ابوترابی کاشانی
 
دوره 9, شماره 2: تابستان 1394 مقایسه سبک‌های فرزندپروری و آسیب‌های روانی در دختران فراری و عادی چکیده   PDF
سهراب امیری, علی عیسی زادگان, محمد حافظ نیا
 
دوره 10, شماره 2: تابستان 1395 مقایسه سبک‌های یادگیری و منبع کنترل در گروه‌های تحصیلی دانشجویان چکیده   PDF
پریسا مساواتی آذر, سید داود حسینی نسب
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1389 مقایسه سطح شادکامی و سلامت جسمی و روانی دانشجویان دختر و پسر متأهل و مجرد دانشگاه چکیده   PDF
عصمت دانش
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1388 مقایسه شیوه های مقابله ای دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پایین در طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی چکیده   PDF
آذر نادری, محمدکریم خداپناهی, بهرام صالح صدق پور
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1390 مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و رفتارهای مقابله ای اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار چکیده   PDF
محمد زرگر, علیرضا کاکاوند, محمدرضا جلالی, مژگان صلواتی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1393 مقایسه مشکلات روان‌شناختی و زمینه‌های تحصیلی دانشجویان موفق و ناموفق چکیده   article   abstract
تقی پورابراهیم
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1389 مقایسه ويژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار چکیده   PDF
اعظم نوفرستی, حسن حمیدپور, خدیجه دروگر
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1388 مقایسه ویژگی های عاطفی، شناختی و رفتاری معلم از دید دانش آموزان نابینا،کم بینا و عادی دختر وپسر چکیده   PDF
پرویز شریفی درآمدی, مهناز عسگریان
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1392 مقایسه ویژگیهاي شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادي چکیده   PDF
سوران رجبی, محمد نریمانی, سید سامان حسینی
 
201 - 225 (289) << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>