نویسنده = ������������������ ����������������
ناهماهنگی شناختی: تاثیرتمرکز برخود بر تعدیل کنندگی عزت نفس در تغییر نگرش

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

روح الله منصوری سپهر؛ محمدکریم خداپناهی؛ محمود حیدری


بررسی میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری

دوره 2، شماره 2، آذر 1386

سیما فردوسی؛ عبدالحسین واعظ؛ محمدکریم خداپناهی