نویسنده = علی اصغر اصغرنژاد فرید
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بیخانمان وابسته به مواد

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

الهام کرمی؛ هادی بهرامی؛ علیرضا محمدی آریا؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ زهرا فخری


تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سلامت عمومی معلمان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

محمدحسین سالاری فر؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ مینا هادیان