نویسنده = فاطمه عسگرپور
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر سبک‌‌های حل تعارض و کیفیت رابطه زوج‌‌های ناسازگار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 47-62

بتول غضنفری؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ فریبا حسنی؛ سوزان امامی پور


الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 411-432

راضیه نظری؛ احمد کربلایی محمد میگونی


اثربخشی آموزش بازی درمانگری بومی‌شده بر تنیدگی مادران کودکان پیش‌دبستانی دچار کاستی توجه/فزون‌کنشی: مطالعه مقدماتی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 27-45

سعید رحیمی پردنجانی؛ باقر غباری بناب؛ غلام علی افروز؛ سالار فرامرزی


الگوی ساختاری تحول روانی-اجتماعی فرزندان در ارتباط با هوش معنوی و شیوه‌های فرزندپروری مادران آن‌ها

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 47-65

دکتر عصمت دانش؛ نرگس سلیمی نیا؛ فرخ حق رنجبر؛ فریده نادری؛ خدیجه عمویی


اعتباریابی، رواسازی و هنجارسازی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 103-120

شیما صمدیان؛ فاطمه باقریان؛ علی عسگری


ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون خطرپذیری بادکنکی در جوانان ایرانی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 121-136

وحید نجاتی؛ فرشید علی پور؛ الهه بداقی؛ علی آقازیارتی


اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و خودکارامدی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 271-289

نوشین فتح اله زاده؛ پریسا باقری؛ مهدی رستمی؛ سیدعلی دربانی


اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و قند خون بیماران دیابتی با نوع شخصیت بازدارنده

دوره 10، شماره 3، آبان 1395، صفحه 139-156

فاطمه محمدی شیرمحله؛ فرهاد جمهری؛ آدیس کراسکیان؛ سعید ملکی ذاکرینی


نقش هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی و ارتقاء هوش فردی و گروهی بر اساس الگوی آلبرشت

دوره 10، شماره 3، آبان 1395، صفحه 209-224

مریم بهشتی زاد؛ مراد کردی؛ روشنک بهشتی زاد؛ نسرین محمدی


مقایسه سبک‌های فرزندپروری و آسیب‌های روانی در دختران فراری و عادی

دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 43-63

سهراب امیری؛ علی عیسی زادگان؛ محمد حافظ نیا


اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و تاب‌آوری کودکان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 7-21

عاطفه حسینی یزدی؛ علی مشهدی؛ علی کیمیایی؛ زهرا عاصمی


اثربخشی مداخلۀ روانشناسی وحدت مدار بر تنیدگی و رابطۀ مادر- کودک مادران کودکان اُتیستیک

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 23-40

غفار نصیری؛ علی زاده محمدی؛ شهریار شهیدی


اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر حافظه آینده نگر بیماران دچار آسیب ‌مغزی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 63-77

علی اکبر شریفی؛ حسین زارع؛ جواد حاتمی


تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 79-101

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ علی تقوایی نیا


اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رویکرد سیستمی بوئن بر تمایزیافتگی مادران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

مهدیه هاشمی؛ علی زاده محمدی؛ جمشید جراره


ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه روان‌درمانی مثبت‌نگر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

شهریار شهیدی؛ مهدی خانجانی؛ جلیج فتح آبادی؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری