نویسنده = �������������� ����������
اثربخشی درمان خاطره‌پردازی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی زنان سالمند

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 73-89

مرضیه حمزه‌زاده قلعه‌جوقی؛ محمود گلزاری؛ مهشید فروغان؛ وحید مشکی