نویسنده = ������������ �������� �������������� ����������
اثربخشی فرزندپروری مثبت و ذهن‌آگاهی بر رابطه مادر-فرزند سالم و رابطه همشیران در خانواده‌های دارای کودک دچار کاستی توجه/فزون‌کنشی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 7-26

سپیده پورحیدری؛ سودابه بساک نژاد؛ ایران داوودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر خودتنظیمی و تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 7-25

مصطفی جعفری؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یدالله زرگر