نویسنده = خالد اصلانی
بررسی اثربخشی درمان صمیمیت از درون به برون (IFIO) در بهبود ارتباط ایمن زوجین

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 317-297

10.52547/apsy.2021.221513.1041

نرگس حیدریان فر؛ خالد اصلانی؛ غلامرضا رجبی؛ عباس امان الهی


صمیمیت جنسی و اعتماد به‌عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 333-351

معصومه کردی؛ خالد اصلانی؛ عباس امان الهی


اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر کیفیت روابط زناشویی زوج‌ها

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-53

خالد اصلانی؛ معصومه جامعی؛ غلامرضا رجبی