نویسنده = ������������ �������� ������
اثربخشی گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت عمومی سالمندان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-53

سارا پاشنگ؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ محمد رضا بلیاد؛ زهرا ونکی فراهانی