نویسنده = بیوک تاجری
اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان خون

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 112-93

10.52547/apsy.2021.222982.1097

مهین باجلان؛ علی زاده محمدی؛ رضا قربان جهرمی


اثربخشی تلفیق دستگاه تحریک الکتریکی جمجمه با درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی بر نشخوار فکری و نشانگان افسردگی در زنان

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 107-81

10.52547/apsy.2021.222860.1090

لیلا مجیدپور تهرانی؛ فاطمه گلشنی؛ جاوید پیمانی؛ آنیتا باغداساریانس؛ صادق تقی لو


ساخت و تحلیل روان‌سنجی پرسشنامة توازن خودهای ممکن در دانش آموزان

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 414-391

10.52547/apsy.2021.215393.0

فرزانه زادشیر؛ سوسن صابر؛ خدیجه ابوالمعالی


پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی و صمیمیت با واسطه‌گری تمایزیافتگی خود

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-76

10.52547/apsy.14.1.55

معصومه زارع گاریزی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه ساختار انگیزشی در نوجوانان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم

دوره 13، شماره 2، آبان 1398، صفحه 317-333

10.29252/apsy.13.2.317

عصمت ابراهیمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان


نقش میانجی‌گر عزت نفس در رابطه بین چشم‌انداز زمان و کیفیت زندگی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 85-101

عطیه سادات ضابطی؛ صادق تقی لو؛ بیوک تاجری