نویسنده = ���������� ���������������� ��������
اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج‌ها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 373-392

مریم پناهی؛ شبنم کاظمی جمارانی؛ مهدیه عنایت پور شهربابکی؛ مهدی رستمی