نویسنده = �������� ���������� ��������
مقایسه واکنش‌پذیری هیجانی و نظریه ذهن دختران براساس سبک‌های ابرازگری هیجانی مادران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225331.1239

ثمین بهارشانجانی؛ ندا نظربلند؛ هاجر فلاح زاده


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرخوردگی و کیفیت زناشویی زن‌ها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 433-452

امین نظری؛ هاجر فلاح زاده؛ ندا نظربلند