نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی تغییرات روابط موضوعی در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشهB

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225465.1245

گیتی زارعی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ آمنه معاضدیان؛ علی جهان


تغییرات سازمان شخصیت در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 493-473

10.52547/apsy.2021.216498.0

گیتی زارعی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ آمنه معاضدیان؛ علی جهان