نویسنده = ������������������ ������ ��������
تنبیه نوع‌دوستانه خالص: مطالعه‌ای بر اساس پتانسل وابسته به رویداد

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 91-73

10.52547/apsy.2021.221019.1051

علی محمد میرآقایی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ رضا خسروآبادی