نویسنده = ������������ ��������
اثر تهدید القایی در سطوح متفاوت مجاورت بر نوع‌دوستی محدود و مؤلفه‌های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

10.52547/apsy.2022.227789.1343

علیرضا نیک اختر؛ محمدعرفان معماریان؛ عباس ذبیح زاده باغلویی؛ زهره رافضی