نویسنده = �������������� ������ ����������
رابطه والدگری هلیکوپتری با سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای اضطراب در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.52547/apsy.2021.223915.1163

حسین پورشهریار؛ فاطمه فولادی؛ ریحان اسکندری جم