نویسنده = �������������������� ��������
تدوین مدل رابطه علّی مدیریت هدفمند کلاس مجازی با هویت علمی، سرزندگی تحصیلی، شکفتگی فردی و اخلاق تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.52547/apsy.2022.224753.1210

سعید عبدالملکی؛ کامران شیوندی چلیچه؛ فضل الله حسنوند؛ زهرا نفر