نویسنده = ���������� ���������������� ��������
ساخت و اعتبار سنجی سیاهه آسیب‌شناسی روانشناختی نوجوانان در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225520.1250

فائزه ادیب نیا؛ مهرداد کلانتری؛ صغری اکبری چرمهینی