نویسنده = ���������� ������������ ��������
نقش واسطه‌ای حساسیت انزجاری در رابطه بین ابعاد سرشت و اختلال پانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.52547/apsy.2022.225525.1248

سعید اسدنیا؛ مجید محمود علیلو؛ دکتر منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور