نویسنده = �������������� ������������
اثربخشی طرحواره درمانی بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.52547/apsy.2022.226956.1316

مسلم هادلی؛ جاوید پیمانی؛ علیرضا پیر خائفی؛ منصوره تجویدی؛ محمود حیدری