کلیدواژه‌ها = پذیرش
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 35-54

10.52547/apsy.14.1.35

نجمه ابوسعیدی مقدم؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرخوردگی و کیفیت زناشویی زن‌ها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 433-452

امین نظری؛ هاجر فلاح زاده؛ ندا نظربلند