کلیدواژه‌ها = زنان
واکاوی مشکلات روان‌شناختی –زناشویی در زنان متقاضی طلاق و بررسی تاثیر درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی بر آن

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 217-243

10.48308/apsy.2022.226999.1310

سید جواد سیفی قوزلو؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی


نقش سبک‌های هویت و معنای زندگی در بهداشت روانی دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393

منیژه احیاءکننده؛ راضیه شیخ‌الاسلامی


رابطه بین ناکارآمدی خانواده مبدأ و وابستگی متقابل زنان: نقش تعدیل کننده تحصیلات دانشگاهی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

نجمه خسروی؛ لیلی پناغی؛ زهره احمدآبادی؛ منصوره سادات صادقی


تأثیر ارائه آموزش های روانی- اجتماعی توسط همیاران سلامت روان بر افسردگی زنان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1386

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ آذر نظری؛ جهانبخش رهبریان