کلیدواژه‌ها = عزت نفس
تأثیر موسیقی درمانی بر عزت نفس ومعنای زندگی درسالمندان

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 497-510

10.52547/apsy.2021.220924.1010

سیدجواد حسینی؛ علی زاده محمدی


نقش میانجی‌گر عزت نفس در رابطه بین چشم‌انداز زمان و کیفیت زندگی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 85-101

عطیه سادات ضابطی؛ صادق تقی لو؛ بیوک تاجری


خوشبینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک های هویت

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ ابوطالب سعادتی شامی


ناهماهنگی شناختی: تاثیرتمرکز برخود بر تعدیل کنندگی عزت نفس در تغییر نگرش

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

روح الله منصوری سپهر؛ محمدکریم خداپناهی؛ محمود حیدری


اثربخشی برنامه آموزش فلسفه به دانش آموزان دختر بر عزت نفس وتوانایی حل مسئله آن ها

دوره 5، شماره 3، آبان 1390

محمدیاسین سیفی گندنی؛ فرهاد شقاقی؛ سارا کلانتری میبدی


ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

روح ا... منصوری سپهر؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری


رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

محمد پور دهقان؛ شهناز محمدی؛ علیرضا محمودنیا


رابطه ویژگیهای شخصیتی و پرخاشگری در تماشاچیان فوتبال

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385

صادق نصری؛ مجید ابراهیم دماوندی