کلیدواژه‌ها = باورهای فراشناختی
نقش واسطه‌ای راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225586.1251

سجاد اسلامیان؛ ربابه نوری قاسم آبادی؛ جعفر حسنی


رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف کننده ی مواد

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

مژگان ربانی باوجدان؛ مرجان ربانی باوجدان؛ امیر نیک آذین؛ ناهید کاویانی؛ انوشیروان خضری مقدم