کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 9
3. پیشرفت تحصیلی، میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در دخترها و پسرهای دبیرستانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392

بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی؛ میترا کلانتری


7. تأثیر الگوی آموزشی تحلیل، طراحی، تولید، اجرا، و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1388

حسن رستگارپور؛ فریده بیرانوند؛ جواد کاوسیان


9. تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1387

فاطمه خلیلی شرفه؛ محمود مینا کاری؛ شهلا پاکدامن؛ بهرام صالح صدق پور