کلیدواژه‌ها = رضایت جنسی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت جنسی و تصویر بدنی زنان با سوءمصرف مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.52547/apsy.2021.221619.1037

مهین نوروزی دشتکی؛ تقی پور ابراهیم؛ مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی


اثربخشی درمان شناختی ‌رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت جنسی و سازگاری زناشویی زنان نابارور

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 25-46

فاطمه فانی سبحانی؛ جواد خلعتبری؛ صمد رحمتی


رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

علیرضا بخشایش؛ مهناز مرتضوی