کلیدواژه‌ها = گناه
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 35-54

10.52547/apsy.14.1.35

نجمه ابوسعیدی مقدم؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی


رابطه دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی

دوره 12، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 375-395

راضیه شیخ الاسلامی؛ محمد قنبری طلب


الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 475-493

سعداله هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ حسن اسدزاده