کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ویتیلیگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.48308/apsy.2022.226318.1293

میثاق نوروزی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ فریبا جعفری


رابطه تنظیم شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی باکیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.48308/apsy.2024.234640.1610

فاطمه عبدی؛ فاطمه صادقی


مقایسه اثربخشی امیددرمانی و معنویت درمانی بر کیفیت زندگی و شاخص‌های زیستی زنان مبتلا به دیابت

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 200-183

10.52547/apsy.2021.223605.1143

مریم پیروی؛ انسیه نسلی اصفهانی؛ نیلوفر طهمورسی؛ عباس مقیم بیگی


نقش میانجی‌گر عزت نفس در رابطه بین چشم‌انداز زمان و کیفیت زندگی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 85-101

عطیه سادات ضابطی؛ صادق تقی لو؛ بیوک تاجری


اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده در زنان نابارور

دوره 10، شماره 3، آبان 1395، صفحه 175-191

حدیث السادات عدل؛ عبدالله شفیع آبادی؛ ذبیح پیرانی


اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی برکیفیت زندگی و خودکارآمدی جنسی معتادان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

رقیه نوری پورلیاولی؛ رویا رسولی؛ تقی پورابراهیم؛ علیرضا سلیمی نیا


اثربخشی آموزش حل مساله بر کیفیت زندگی مادران کودکان درخودمانده

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392

اعظم احمدی حلمسلوئی؛ بتول پاشنگ؛ نرگس سلیمی نیا


اثر بخشی رفتار درمانگری شناختی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار سرطان

دوره 5، شماره 3، آبان 1390

فرهاد کهرازئی؛ عصمت دانش؛ پرویز آزاد فلاح