موضوعات = روانشناسی بالینی
ناایمنی‌های دلبستگی و صفات اختلال شخصیت مرزی: نقش میانجی تفکر دوپاره و اعتماد اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1402

10.48308/apsy.2023.229702.1427

احمد عسگری زاده؛ مهسا هونجانی؛ محسن دهقانی؛ سعید قنبری


نحوۀ بازنمایی ذهنی از خود و دیگری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس: نقش بافتار فرهنگی- اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.48308/apsy.2023.231575.1487

لیلا ضیایی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ عباس ذبیح زاده؛ مسعود اعتمادی فر


تبیین نقش نیرومندی من و جایگاه وضعیت اشتغال در گرایش به خودکشی زنان مطلقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.234168.1591

فریبرز صدیق ارفعی؛ آناهیتا حیدری پور


ساخت و تحلیل روان‌سنجی پرسشنامة توازن خودهای ممکن در دانش آموزان

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 414-391

10.52547/apsy.2021.215393.0

فرزانه زادشیر؛ سوسن صابر؛ خدیجه ابوالمعالی


ساخت ویژگی های روان‌سنجی نسخة دانشجویی مقیاس انگیزش تحصیلی

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 434-415

10.52547/apsy.2021.215591.0

سمیرا محمدعلی؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد