دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش واسطه‌ای رفتارهای سلامت در رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.48308/apsy.2022.223335.1202

شیرین معزالدینی؛ شهلا پاکدامن؛ امید شکری


تدوین و اعتبا‌ر‌سنجی مدل تحول مثبت نوجوانی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.48308/apsy.2021.221877.1046

سحر پهلوان نشان؛ شهلا پاکدامن؛ سعید قنبری؛ شهریار شهیدی؛ امید شکری


علمی- پژوهشی

دلبستگی و همدلی در کودکان پیش دبستانی: نقش تنظیم هیجان و سن مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.48308/apsy.2022.226614.1291

مریم جمشیدی سیانکی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


مطالعه ظرفیت زن بودن براساس تجربه زیسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِی زنان ایرانی و با تاکید برابعاد اجتماعی – فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.48308/apsy.2022.225356.1240

فاطمه رحمتیان؛ شهریار شهیدی؛ امیرعلی نجومیان؛ فاطمه باقریان؛ لیلی پناغی


مقاله پژوهشی

شناسایی مؤلفه‌های نقصان انگیزش در معلمان : یک پژوهش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

10.48308/apsy.2022.226565.1285

امید شکری؛ حسین فرج زاده آرباطان؛ مسعود شریفی؛ فاطمه رشیدی پور


شناسایی تجارب زیسته والدین درباره اثرگذاری فرزندان بر زندگی خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.48308/apsy.2021.222839.1089

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری


علمی- پژوهشی

اثربخشی طرحواره درمانی بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.48308/apsy.2022.226956.1316

مسلم هادلی؛ جاوید پیمانی؛ علیرضا پیر خائفی؛ منصوره تجویدی؛ محمود حیدری


مقایسه اثربخشی بسته‌های آموزش تاب‌آوری، ذهن‌آگاهی و مثبت‌نگر بر سرمایه روان‌شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.48308/apsy.2022.226971.1315

سید مرتضی هاشمی؛ علی مهداد؛ امید شکری


اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ویتیلیگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1401

10.48308/apsy.2022.226318.1293

میثاق نوروزی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ فریبا جعفری


شناسایی مقدماتی شاخص‌های ارزیابی در مراکزگذری کاهش آسیب اعتیاد: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.48308/apsy.2022.227549.1331

علی قائدنیای جهرمی؛ لیلی پناغی؛ سعید ایمانی؛ محمود حیدری؛ علیرضا نوروزی


تدوین و اعتباریابی بسته روانی- آموزشی مبتنی بر استعاره‌ برای تبیین و مفهوم‌سازی طرح‌واره‌های حوزه خودگردانی و عملکرد مختل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1401

10.48308/apsy.2022.228004.1355

مسعود علیخانی؛ قاسم نظیری؛ مسعود محمدی؛ سجاد امینی منش


مقاله پژوهشی

نقشه‌نگاری مداخله: چرایی، چیستی و چگونگی استفاده در روان‌شناسی تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1401

10.48308/apsy.2023.228670.1389

فاطمه جعفرپور؛ امید شکری؛ فاطمه رشیدی پور


ناایمنی‌های دلبستگی و صفات اختلال شخصیت مرزی: نقش میانجی تفکر دوپاره و اعتماد اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1402

10.48308/apsy.2023.229702.1427

احمد عسگری زاده؛ مهسا هونجانی؛ محسن دهقانی؛ سعید قنبری


علمی- پژوهشی

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شیوۀ فرزندپروری مبتنی بر توانمندی‌ها نسخه والد- کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1402

10.48308/apsy.2023.230859.1462

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری


نحوۀ بازنمایی ذهنی از خود و دیگری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس: نقش بافتار فرهنگی- اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.48308/apsy.2023.231575.1487

لیلا ضیایی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ عباس ذبیح زاده؛ مسعود اعتمادی فر


مقاله پژوهشی

تهیّه و رواسازی نسخۀ فارسی ویدئو محرّک استاندارد برای اندازه‌گیری دقّت همدلانه در زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.48308/apsy.2023.230945.1465

زینب احمدی مجیدی؛ محمدعلی مظاهری؛ عباس ذبیح زاده


تجارب زیسته فرزندان از روابط فرازناشویی والدین؛ یک مطالعه پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.48308/apsy.2023.231531.1486

مرضیه دین دوست؛ مونا چراغی


باورهای خودکارآمدی، هیجان‌های پیشرفت و بهزیستی تحصیلی: یک تحلیل میانجیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.48308/apsy.2023.232016.1502

علی خدائی؛ رضا رحیمی


علمی- پژوهشی

نقش تعدیل‌کنندگی کنش ‌تأملی در رابطۀ ادراک پذیرش- طرد والدینی و تنظیم هیجانات در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1402

10.48308/apsy.2023.231548.1485

مریم طحان؛ پریسا سادات سید موسوی


کنترل کوششمند و اختلالات هیجانی-رفتاری درونی‌شده در کودکان: یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل هم‌زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.48308/apsy.2023.232440.1518

سهیلا طالبی؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی


مقاله پژوهشی

باور به دنیای خطرناک و تجربۀ هیجانات در دوران همه‌گیری کرونا: نقش میانجی باورهای توطئه و اعتماد به مرجع قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

10.48308/apsy.2023.232763.1528

پگاه نجات؛ احمد عسگری زاده؛ مریم وفائی سفتی؛ ساره رضازاده میرصادقی


اثربخشی آموزش حافظۀ کاری بر حل‌مسأله، بازداری شناختی، نگرش به ریاضی و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.233914.1578

زکیه نجاریان؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری


بررسی اثربخشی درمان راه‌حل‌مدار بر خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کم‌بینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.233748.1569

فرزانه بهزادی؛ محمد عاشوری


تجربه برش هیجانی از منظر فرزندان دختر بزرگسال: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.234153.1592

حسین پورشهریار؛ ثمین بهارشانجانی؛ مرضیه دین دوست


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتماد، بی‌اعتمادی و ساده‌لوحی معرفتی (ETMCQ) در جامعة ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.233137.1570

مصطفی امینی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ عباس ذبیح زاده؛ امید شکری؛ کلویی کمپبل


تحلیل مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.234626.1609

علی خدائی؛ رضا رحیمی


فراتحلیل جامع و مرور سیستماتیک اثربخشی مداخلات مبتنی بر نظریه پلی واگال بر اختلالات روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1403

10.48308/apsy.2024.234006.1589

زهرا عباسی کردابادی؛ امیر قمرانی؛ مهدیه صالحی


رابطه تنظیم شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی باکیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.48308/apsy.2024.234640.1610

فاطمه عبدی؛ فاطمه صادقی


نقش واسطه‌ای پردازش هیجانی در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری با اختلال پانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.48308/apsy.2024.234845.1619

سعید اسدنیا؛ محمدرسول مفسری؛ منصور آگشته؛ ناصر تراب زاده؛ پریسا حسین‌پور


غربالگری الکترونیکی مشکلات روان‌شناختی کودکان: ارزشیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های والدین و معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

10.48308/apsy.2024.234689.1615

سعید اکبری زردخانه؛ امیر حسین دانشمند کفترودی؛ علی‌محمد زنگانه؛ نادر منصور کیایی؛ سیامک طهماسبی گرمتانی؛ محسن جلالت دانش؛ طیموری فرد سید عین‌الله؛ کوثر رئوف


روایی و پایایی نسخة فارسی ابزار انگیزه‌های رفتارِ مصرف مواد در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.48308/apsy.2024.235198.1633

سعیده سادات مصطفوی؛ شهریار شهیدی؛ سعید ایمانی؛ علیرضا نوروزی؛ دکتر پگاه نجات