روانشناسی کاربردی

فصلنامة علمی- پژوهشی «روان ­شناسی کاربردی»  دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید بهشتی به انتشار مقاله ­هایی می ­پردازد که برگرفته از پژوهش ­هاي ناب مداخله ­ای و مقایسه ­ای در قلمرو­هاي متنوع روان ­شناسي باشد و نیز نتايج عملي و قابل استفاده ­ای را براي حل مشكلات زندگي فراهم آورد و یا زمينه ­هايي را کشف کند كه نتايج پژوهش ­هاي بنيادي در آن کاربرد داشته باشد. بنابراین رسالت اصلي این فصلنامه، به ­ویژه در عصر كنوني كه پيچيدگي ­ها و فن ­آوري­ هاي روزافزون منجر به تغييرات سريع در جامعه در حال توسعه شده، و معضلات متعددي را پديد آورده است، انتشار يافته ­هاي بديع علم روان­ شناسي است که در زمينه ­های مختلف زندگي انسان كاربرد داشته باشد و امكان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمي را بين پژوهشگران در سطح ملی و بین ­المللی فراهم نمايد. نویسندگان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را به وب سایت پایگاه نشر دانش (پند) به آدرس ذیل ارسال نمایند.

اطلاعیه‌ها

 

دعوت از پژوهشگران جهت انتشار مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی

 

فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی از پژوهشگران و علاقمندان جهت انتشار مقاله در فصلنامه دعوت به‌عمل می‌آورد. علاقمندان می‌توانند مقاله خود را طبق فرمت فصلنامه از طریق سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی به نشانی http://scj.sbu.ac.ir ارسال دارند. فایل‌های راهنمای انتشار مقاله در فصلنامه را می‌توانید در زیر دانلود کنید.

فایل تعهدنامه

فایل راهنمای نگارش مقاله 

فایل مقاله نمونه

 
پست شد: 2017-03-11
 
اطلاعیه‌های بیشتر

مقاله‌های آماده انتشار

مقاله‌های آماده انتشار فصلنامه روان‌شناسی کاربردی

فهرست مطالب

مقالات

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه کمال‌گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران وسواسی و افسرده بود. روش: روش پژوهش علی-مقایسه‌ای و جامعه آماری کلیه بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به ‌مرکز نگهداری بیماران روانی همراه، زیر نظر سازمان بهزیستی شهر کرج به تعداد 287 نفر در سال 1394 بود. از میان آن­ها 60 بیمار وسواسی و 60 بیمار افسرده که واجد ملاک­های پژوهش بودند به­شکل در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌های مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی فراست، مارتن، لهارت و روزنبلیت (1990) و مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت والستون، والستون و دولیس (1978) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بیماران وسواسی از کمال‌گرایی (12/18=F، 001/0=P) و ابعاد آن یعنی نگرانی درباره اشتباه‌ها (45/17=F، 003/0=P)، انتظارات والدین (34/11=F، 01/0=P)، تردید در کارها (26/28 =F، 0001/0=P)، معیارهای فردی (67/10=F، 01/0=P)، انتقادگری والدین (32/16=F، 004/0=P)، تمایل به نظم و سازماندهی (58/18=F، 002/0=P) و از منبع کنترل سلامت درونی (28/61 =F، 001/0=P)، منبع کنترل سلامت مربوط به افراد مؤثر (54/79=F، 0001/0=P) و منبع کنترل سلامت مربوط به شانس (23/63 =F، 001/0=P) بالاتری نسبت به بیماران افسرده برخوردارند. نتیجهگیری: به­نظر می‌رسد سطوح بالاتر کمال‌گرایی و مولفه­های آن در بیماران وسواسی منجر به فعال­سازی رفتاری و ذهنی آن­ها میشود؛ به همین جهت از منبع کنترل سلامت بهتری نسبت به افراد افسرده برخوردارند. از این رو پیشنهاد می­شود برای پیشگیری از افسردگی و درمان آن برنامه­هایی برای فعال­سازی رفتاری تدوین شود.

رویا نعمتی وناشی, عصمت دانش, عصمت دانش