نویسنده = ���������� ������������������ ����������
عوامل روانشناسی مؤثر بر شدت بیماری عروق کرونر قلب: نقش میانجیگر رفتارهای ناسالم

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 41-61

حسن احدی؛ سعید صادقیان؛ حسن عشایری؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد


رابطه اضطراب و افسردگی با میزان معنویت در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

باقر غباری بناب؛ عباس متولی پور؛ الهام حکیمی راد؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد