نویسنده = ���������������� ��������������
رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393

عصمت دانش؛ نرسانگا نیکومنش؛ نرگس سلیمی نیا؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری