نویسنده = ������������ ����������
اثر برنامه هنردرمانی مادرمحور بر رفتارهای کلیشه‌ایی، مهارت‌های کلامی و تعاملات اجتماعی کودکان اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.52547/apsy.2021.223579.1140

کیانا زاده محمدی؛ محمود حیدری


شناسایی مقدماتی شاخص‌های ارزیابی در مراکزگذری کاهش آسیب اعتیاد: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.52547/apsy.2022.227549.1331

علی قائدنیای جهرمی؛ لیلی پناغی؛ سعید ایمانی؛ محمود حیدری؛ علیرضا نوروزی