نویسنده = ������������������ ������������
اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر ادراک کودکان از طلاق والدین: پژوهش مورد منفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225118.1229

ثریا رمضان زاده؛ عذرا اعتمادی؛ فرامرز اسنجرانی


واکاوی بحران‌های وجودی در مردانِ بی‌وفا و بررسی اثربخشی مشاوره بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 228-203

10.52547/apsy.2021.223419.1127

مریم فاتحی زاده؛ موسی چوپانی؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی-کاسترو کوریا