نویسنده = ������������ �������������� ��������
دلبستگی و همدلی در کودکان پیش دبستانی: نقش تنظیم هیجان و سن مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.52547/apsy.2022.226614.1291

مریم جمشیدی سیانکی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری