پیش‌بینی عضویت در شبکه‌های مجازی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس سبک‌های فرزندپروری و سازگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین سهم سبک­های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی در پیش‌بینی عضویت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در شبکه‌های اجتماعی و رابطه عضویت در شبکه‌ها با عملکرد تحصیلی آن‌ها بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 350 پسر پیش‌دانشگاهی شهرستان بیرجند بود که از دبیرستان تیزهوشان بیرجند 80 نفر به‌صورت تمام‌شمار و از جامعه 270 نفری مشغول به تحصیل در 8 دبیرستان عادی به‌روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای 175 دانش­آموز از 4 دبیرستان شهید شهاب، امام حسین (ع)، شهید چمران، آیت­الله طالقانی، انتخاب شد. پرسشنامه­ سازگاری سینها و سینگ (1993) توسط دانش‌آموزان و پرسشنامه­ سبک‌های فرزندپروری بامریند (1971) توسط پدر و مادر آن­ها تکمیل و برای تحلیل داده‌ها از آزمون اتا و رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته­ها: یافته‌ها نشان داد، عضویت در شبکه­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه­ ندارد (079/0 =Eta ، 752/0 = P)، سبک فرزندپروری اقتداری (087/11Wald = ، 001/0>P) و سازگاری اجتماعی (786/10Wald = ، 001/0>P) پیش‌بینی­کننده عضویت دانش­آموزان در شبکه­های اجتماعی بود. سبک سهل‌گیرانه (114/0>P) و استبدادی (823/0>P) پیش­بین­کننده نبود؛ و رابطه عضویت در شبکه و سازگاری اجتماعی منفی بود (143/0-β = ، 001/0>P). همچنین رابطه سازگاری عاطفی با عضویت در شبکه‌ها معنی­دار نبود. نتیجه‌گیری: با توجه به این یافته­ها آموزش والدین و آگاهی آن­ها نسبت به اتخاذ سبک‌های فرزندپروری خود و آثار آن بر عملکرد تحصیلی و رشد اجتماعی فرزندان‌شان و نیز فراهم آوردن زمینه ارتباط حضوری هرچه بیش‌تر دانش‌آموزان با همسالان‌شان برای افزایش سازگاری اجتماعی آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Parenting Styles and Adjustment in Predicting Students Membership in Social Networks

چکیده [English]

Introduction: With the wide spread of social networking, a lot of students spent a significant part of their daily lives in these networks. It is believed that social networking is one of the reasons for Dropout. Although students are influenced by society but the family and parenting style are affected children's future relationships.
Method: 235secondarySchool students from Birjand were selected with random cluster sampling. The Baumrind's parenting styles and Sinha and Singh's adjustment questionnaires also was conducted to collect information. To examine the relationship between variables the Eta test and logistic regression model used to predict the membership and non-membership of students in social networks.
Results: Finding revealed there is no relationship between student membership and achievement. Authoritarian parenting style and student social adjustment are meaningful predictor of student membership in social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social network- parenting style- adjustment- Achievement
 1. منابع
 2. احمدی، پروین.، خادمی، عزت.، و فتاحی بیات، صدیقه. (1388). بررسی تأثیر اینترنت بر سازگاری دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های تهران. اندیشه‌های نوین تربیتی، 5(3): 36-9.
 3. اسفندیاری، غلام‌علی. (1374). مقایسه شیوه‌های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال‌های روانی با کودکان عادی. پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی، انستیتو روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
 4. اکبری، احمد. (1389). نقش شبکههای اجتماعی در ایجاد و مهار بحران‌ها. ره‌آورد نور، 31(1): 39-32.
 5. تقی‌زاده، محمد احسان.، و عبدی ورمزان، مراد. (1393). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش هوش اجتماعی و سازگاری اجتماعی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 14(4): 66-55.
 6. حسینی، سیدیعقوب. (1382). آمار ناپارامتریک، روش تحقیق و نرم‌افزار آماری SPSS 10. تهران. دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. خوش‌کنش، ابوالقاسم.، اسدی، مسعود.، شیرعلی‌پور، اصغر.، و کشاورز افشار، حسین. (1389). نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. روان‌شناسی کاربردی، 3(1 پیاپی 13): 94-82.
 8. دانش، عصمت.، رضابخش، حسین.، بهمنی، زهرا.، و سلیمی‌نیا، نرگس. (1390). رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری با عزت‌نفس جنسی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان زن دانشگاه. روان‌شناسی کاربردی، 4(3 پیاپی 19): 55-39.
 9. دانش، عصمت.، سلیمی‌نیا، نرگس.، فلاحتی، حوا، . سابقی، لیلا.، و شمشیری، مینا. (1393). اثربخشی آموزشی گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. روان‌شناسی کاربردی، 7(2، پیاپی 30): 40-23.
 10. درتاج، فریبرز.، مصائبی، اسدالله.، و اسدزاده، حسن. (1388). تأثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر 15-12 ساله. روان‌شناسی کاربردی، 3(4، پیاپی 12): 72-62.
 11. دهقانی، طیبه. (1389). رابطه شیوه فرزندپروری والدین با میزان خشم و سازگاری نوجوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 12. سینها، آوارد کیسورد پراساد.، و سینک، رودرا پراتاپ. (1380). راهنمای پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی. ترجمه ابولفضل کرمی. تهران. مؤسسه روان تجهیز سینا. (سال انتشار به‌زبان اصلی، 1993).
 13. غلام‌پور، نیره.، سهرابی، فرامرز.، و برجعلی، احمد. (1393). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 4(14): 14-67
 14. مرکز اسناد انقلاب اسلامی (1394). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر افت تحصیلی دانش آموزان، بازیابی شده در تاریخ 05/02/1394، قابل دستیابی در پایگاه زیر:
 15. http://www. irdc. ir: mhttp:// www. irdc. ir/fa/ content/ 62897/default. aspx
 16. مظاهری، اکرم.، باغبان، ایران.، و فاتحی‌زاده، مریم. (1385). تأثیر آموزش گروهی عزت‌نفس بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان. دانشور رفتار. 13(4): 56-49
 17. نجفی، حامد. (1393). نفوذ شبکههای اجتماعی میان دانشآموزان. تهران: وطن امروز، بازیابی شده در تاریخ 20/05/1394، قابل دستیابی در پایگاه زیر:
 18. http://www. magiran. com/ ppdf/nppdf/5678/p0567813140041. pdf
 19. نوابخش، مهرداد.، و فتحی، سروش. (1390) شیوه‌های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی فرزندان. دو فصلنامه پژوهش دینی، 11(2): 64-33
 20. Cepe. M. (2014). The effect of Facebook use, self-discipline and parenting styles on the academic achievement of high school and university students. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Psychology.
 21. Gulbahar, Y., Kalelioglu, F., & Madran, O. (2010). Sosyal aglarin egitim amacli kullanimi [Educational use of social networks]. XV. Turkiye’de Internet kullanimi konferansi. Istanbul: Istanbul Teknik University.
 22. Hameed, Z., Maqbool, A., Aslam, N., Hassan, E., & Anw, u. (2013). An Empirical Study To Investigate The Impact Of Social Networking Sites On Student’s Academic Performance And Attitude In Case Of Pakistan. Asian Journal of Empirical Research, 3(4): 775-784.
 23. Kalpidou, M., Costin, D. & Morris, J. (2011). The Relationship Between Facebook and the Well-Being of Undergraduate College Students. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking. 14(4): 183-189.
 24. Kalra, R. K., & Manani, P. (2013). Effect of social networking sites on academic achievement among introverts and extroverts. Asian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2): 401-406.
 25. Kuh, G. D. (2009). What student affairs professionals need to know about student engagement. Journal of College Student Development, 50(60): 683–706.
 26. Kujath, C. L. (2011). Facebook and my space: Complement or substitute for face-to-face interaction? Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14(1,2): 75–8.
 27. Lee, S. M., Daniels, M. H., & Kissinger, D. B. (2006). Parental Influences on Adolescent Adjustment: Parenting styles versus parenting practices. The Family Journal, 14(3), 253-259.
 28. Lin, J. -H., Peng, W., Kim, M., Kim, S. Y., & LaRose, R. (2011). Social networking and adjustments among international students. New Media & Society, 19(1): 421–440.
 29. Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2009). The usage of social networks in educational context. World Academy of Science, Engineering and Technology, 3(1): 1-26.
 30. MIS. (2013). GVU. Retrieved 07 15, 2015, from Measuring the world’s idgital natives:http://gvu. gatech. edu/research/projects/measuring-orld%E2%80%99s-digital-natives
 31. Power, E. (2012). Online social networking sites and students achievemen. Master theses of education, Memorial University of Newfoundland.
 32. Siomos, K., Floros, G. (2013). The relationship between optimal parenting, internet addiction and motives for social networking in adolescence. Psychiatry Research, 209(1): 529–534.
 33. Szwedo, D. E., Mikami, A. Y., & Allen, J. P. (2011). Qualities of peer relations on social networking websites: Predictions from negative mother-teen interactions. J Res Adolesc, 21(3): 595–607.
 34. Szwedo, D. E., Mikami, A. Y., Allen, J. P. (2011). Qualities of peer relations on social networking websites: Predictions from negative mother-teen interactions. Journal of Research on Adolescence, 21(1): 595–607.
 35. ***