اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1329
تعداد پذیرش 488
تعداد عدم پذیرش 794
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 587

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 808065
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 834960
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 37 %