اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 623
تعداد پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش 447
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 354

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 293
تعداد مشاهده مقاله 1449241
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1821991
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 25 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
درصد پذیرش 22 %