اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 730
تعداد پذیرش 158
تعداد عدم پذیرش 525
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 409

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 299
تعداد مشاهده مقاله 2406292
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2457258
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 23 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 100 روز
درصد پذیرش 22 %