اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1221
تعداد پذیرش 467
تعداد عدم پذیرش 699
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 513

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 254
تعداد مشاهده مقاله 82971
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 51863
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 38 %