نویسنده = محمدعلی مظاهری تهرانی
شناسایی تجارب زیسته والدین درباره اثرگذاری فرزندان بر زندگی خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.48308/apsy.2021.222839.1089

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری


نحوۀ بازنمایی ذهنی از خود و دیگری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس: نقش بافتار فرهنگی- اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.48308/apsy.2023.231575.1487

لیلا ضیایی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ عباس ذبیح زاده؛ مسعود اعتمادی فر


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتماد، بی‌اعتمادی و ساده‌لوحی معرفتی (ETMCQ) در جامعة ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.233137.1570

مصطفی امینی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ عباس ذبیح زاده؛ امید شکری؛ کلویی کمپبل