نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
نقش واسطه‌ای راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225586.1251

سجاد اسلامیان؛ ربابه نوری قاسم آبادی؛ جعفر حسنی